Dagorkest Voorne, Putten, Rozenburg

Spelen met plezier!

Bestuur

Voorzitter:
Tjeerd de Groot 

Penningmeester:
Han Landwehr

Secretaris:
Annie Troost

Algemeen lid:
Wil Voogt

Algemeen lid/notuliste en
vice-penningmeester: 

Annelies van der Blom