Dagorkest Voorne, Putten, Rozenburg

Spelen met plezier!

Bestuur

Voorzitter en vice-penningmeester: functie vacant

Interim-voorzitter en penningmeester:
Han Landwehr

Secretaris:
Annie Troost

Algemeen lid:
Wil Voogt

Algemeen lid/notuliste en
interim-vice-penningmeester: 

Annelies van der Blom