Activiteiten

Een stil jaar 2020

Op 15 maart 2020 kwam er een abrupt einde aan de muzikale activiteiten van het Dagorkest VPR.
Het coronavirus Covid19 zorgde ervoor dat er met onmiddellijke ingang geen repetities meer gehouden mochten worden.
Ook bijeenkomsten in welke vorm dan ook werden verboden, wat inhield dat wij moesten besluiten tot het annuleren van o.a.

  • onze deelname aan het Seniorenfestival georganiseerd door Shopu
  • een optreden in Leemgaarde, Oostvoorne
  • het jubileumconcert ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan
  • medewerking aan het Bevrijdingsfestival van gemeente Westvoorne op 5 mei
  • een optreden tijdens het Tintefeest op 4 juli
  • onze medewerking aan het jubileumconcert van het koor ‘Downtown Abbey’ in Abbenbroek

Na verloop van tijd werd duidelijk dat zelfs het jaarlijkse Eilandenfestival, waarvan de organisatie dit jaar in handen was van het Dagorkest, op 7 november 2020 niet zou kunnen plaatsvinden. Nog steeds mogen slechts kleine aantallen mensen in eenzelfde ruimte verblijven en er zijn geen mogelijkheden dit festival zoals gebruikelijk te laten doorgaan, maar dan volgens de geldende corona-regels.

Even hebben wij nog overwogen ons jubileumconcert om te vormen tot een kerstconcert in december, maar ook daarvoor zijn de corona-regels momenteel nog zodanig dat dit geen doorgang kan vinden.

 

Repetities

Nadat de corona-maatregelen door muziekbond KNMO en alle andere belangenorganisaties zijn verwerkt in een speciale procedure, is een aantal muziekverenigingen nog voor aanvang van de zomervakantie weer voorzichtig begonnen met repeteren.

Gezien het feit dat de meeste van onze muzikanten behoren tot wat landelijk wordt omschreven als ‘de risicogroep’, heeft het bestuur van het Dagorkest iets meer tijd genomen om de ontwikkelingen te volgen.
Uiteindelijk is besloten vanaf september weer met elkaar muziek te gaan maken.
Onze oude, vertrouwde locatie – het Verenigingsgebouw in Tinte – maar ook onze beoogde nieuwe plek – Tintestein in Tinte – bieden helaas niet voldoende ruimte om met alle leden te kunnen repeteren volgens de procedure van de KNMO en de wettelijke regels.

Daarom zijn wij, voorlopig voor de duur van 1 jaar, uitgeweken naar de repetitieruimte van muziekvereniging Voorne Putten in Nieuwenhoorn. Daar zijn de plaatsen per muzikant al aangegeven met grote kruisen op de vloer (zelfs met 2 meter onderlinge afstand) zodat daar zo veilig mogelijk gemusiceerd kan worden. Uiteraard voldoen we ook aan alle overige corona-regels.

Helaas is het gebruik van de bar aan heel veel restricties gebonden. Dat is jammer, omdat een gezellig praatje tijdens de koffiepauze en tijdens een drankje na afloop van de repetitie een belangrijk onderdeel van onze wekelijkse bijeenkomsten zijn.

De eerste ‘corona-repetitie’ is inmiddels achter de rug. Op woensdag 2 september hebben wij het stof uit onze instrumenten geblazen en voor het eerst weer met elkaar muziek gemaakt. Het was allemaal erg onwennig, maar iedereen deed toch goed zijn best zich aan alle regels te houden. Om onnodig heen en weer lopen te voorkomen spelen we aan één stuk door van 09.30 tot 11.15 uur. Daarna is er toch de mogelijkheid koffie, thee of een ander drankje te bestellen bij een tijdelijke bar in de hoek van de zaal. Wél moeten de leden er natuurlijk zelf goed voor zorgen dat ook onder het nuttigen van deze versnaperingen de gewenste afstand tot elkaar bewaard wordt.

Hoewel alles dus nog verre van normaal is waren de meeste muzikanten toch erg blij weer met elkaar te kunnen repeteren.
Al zitten optredens, op welke manier dan ook, er voorlopig nog niet in.

Maar … muziekplezier voor alles!