Activiteiten

Op de agenda staan de volgende activiteiten:

8 juli                           Optreden tijdens het Tintefeest op de bekende feestlocatie in Tinte, aanvang 17.00 uur

14 juli                         Onze jaarlijkse barbecue in Tintestein, aanvang 17.00 uur

15 juli                         Een optreden in Verzorgingscentrum De Provenier, Provenierssingel 55, Rotterdam

16 juli t/m 8 aug      Zomerstop (1e repetitie dus weer op 9 augustus)

5 oktober                   Deelname aan het 8e Betuws Seniorenfestival in Beusichem, 12.30 uur

4 november              Deelname aan het Eiland IJsselmonde Festival, aanvang nog niet bekend

16 november            Optreden in woonzorgcomplex Bernissesteyn, Driesprong 1 in Zuidland, aanvang 14.30 uur

14 december            Kerstconcert Stichting Merula Weeshuis in de St Catharijnekerk te Brielle, aanvang 19.00 uur