In memoriam onze Eredirigent Cees Kramer Sr

Kort voor kerst in december 2022 ontving het Dagorkest het droevige bericht dat Cees Kramer Sr was overleden.

In januari 2000 was Cees betrokken bij de oprichting van het Dagorkest VPR en hij is ruim zeventien jaar de door alle muzikanten zeer gewaardeerde dirigent van het orkest geweest.

Niet alleen op de bok als dirigent, maar ook als mens was Cees een markante persoonlijkheid.
Hij was met hart en ziel bij het Dagorkest betrokken, we waren echt ‘zijn’ orkest.

Uit een interview met Cees in 2017:
—  Als kleine jongen van elf kreeg Cees Kramer Sr zijn eerste muzieklessen. Aan de keukentafel leerde hij muzieknoten in zijn Zeeuwse geboorteplaats Kortgene. Zijn oom speelde klarinet en dat leek kleine Cees ook wel wat. Inmiddels is Cees 77 en kan hij terugkijken op een zeer gevarieerd bewogen leven als politieman, klarinettist en als dirigent bij diverse verenigingen.

Tegenwoordig dirigeert hij alleen nog het Dagorkest VPR in Tinte. ‘Zuiver als hobby, maar wel nog serieus’, zegt Kramer. ‘Een gezellig clubje van zo’n 40 muzikanten die iedere woensdagochtend in het verenigingsgebouw in Tinte komen repeteren. Dat doe ik nu 17 jaar, vanaf de oprichting. Het is een sociale aangelegenheid, waarbij men veel voor elkaar over heeft’, vindt hij.

‘De meeste leden komen uit andere verenigingen. Op hoog niveau musiceren is in deze vereniging niet meer zo belangrijk. Dat hebben de meesten namelijk allemaal al meegemaakt’. Maar luisteren deze ervaren muzikanten dan wel? ‘Ik dwing dat gewoon bij ze af. Tijdens het musiceren, ben ik de baas’, lacht hij.   —

Vanaf 2018 moest Cees het tot zijn spijt en dat van de orkestleden rustiger aan gaan doen. Als dank en grote erkentelijkheid voor zijn inzet en inspirerende leiding werd door de leden unaniem besloten Cees Kramer Sr te benoemen tot Eredirigent van het Dagorkest VPR.

De orkestleden waren vereerd en geroerd dat het Dagorkest door de familie Kramer werd uitgenodigd om tijdens de uitvaart van Cees hem met twee muziekstukken een laatste groet te mogen brengen.

Wij zullen Cees missen en wensen zijn dierbaren veel sterkte met het verlies van Cees.